Pravila in pogoji akcije Do KINO VSTOPNICE v Hoferju

1. Organizator:

1.1. INFUZIJA, komunikativne kreacije d.o.o., Depala vas 42C, 1230 Domžale (v nadaljevanju: organizator), organizira akcijo »Do KINO VSTOPNICE v Hoferju« (v nadaljevanju: akcija).

1.2. S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v akciji.

 

2. Časovni potek:

2.1. Akcija traja od 19.10.2017 do odprodaje zalog in se organizira in izvaja v vseh trgovinah Hofer na področju Republike Slovenije.

2.2. Organizator ima pravico do spremembe časovnice akcije.

3. Namen:

3.1. Namen akcije je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja in promocija blagovne znamke ORBIT in AIRWAVES. Vse pravice pridržane.

 

4. Pogoji sodelovanja:

4.1. Splošno:

4.1.1. Sodelovanje v akciji je mogoče z nakupom lončka žvečilnih gumijev Orbit ali Airwaves, na katerem je sivo polje s pripisom »Popraskaj in preveri«.

4.1.2. Z nakupom lončka žvečilnih gumijev Orbit ali Airwaves vsak kupec soglaša s temi pravili in pogoji sodelovanja in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

 

4.2. Potek:

4.2.1. V akciji lahko sodeluje posameznik, ki v času trajanja akcije v katerikoli trgovini Hofer v Sloveniji kupi lonček žvečilnih gumijev Orbit ali Airwaves, na katerem je sivo polje s pripisom »Popraskaj in preveri«.

4.2.2. Kupec lončka žvečilnih gumijev Orbit ali Airwaves, na katerem je zapis »VEČ SREČE PRIHODNJIČ«, ne more prejeti darila.

4.2.3. Kupec lončka žvečilnih gumijev Orbit ali Airwaves, na katerem je zapis »CINEPLEXX VSTOPNICA Velja do 1.4.2018«, je prejel darilo, in sicer eno kino vstopnico za CINEPLEXX.

4.2.4. Kupec lonček z zapisom »CINEPLEXX VSTOPNICA Velja do 1.4.2018« v kateremkoli Cineplexx centru po Sloveniji (Kranj, Murska Sobota, Novo mesto, Koper, Celje in Maribor), zamenja za darilo – kino vstopnico.

4.2.5. Kupec lahko lončke zamenja za kino vstopnice v obdobju od 1.11.2017 do 1.4.2018 v vseh Cineplexx centrih po Sloveniji (Kranj, Murska Sobota, Novo mesto, Koper, Celje in Maribor). Kino vstopnica je veljavna do 1.4.2018 (torej vključno do 31.3.2018).

 

5. Darila:

5.1. V akciji bo podarjenih skupaj 1.500 kino vstopnic CINEPLEXX. Vstopnice se podelijo pod pogoji določenimi s temi pravili.

5.2. Vrednost ene vstopnice je 4,56 EUR + DDV. Skupna vrednost vseh vstopnic, ki bodo podarjene, znaša: 6.840,00 EUR +DDV.

5.3. Vstopnice ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero koli drugo darilo, drugo blago ali drugo storitev. Slike na promocijskem materialu so simbolične.

 

6. Splošno o akciji:

6.1. Organizator bo preverjal, če so kupci sodelovali v skladu s temi pravili in pogoji.

6.2. Pri darilih do vrednosti 42,00 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost darila pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

6.3. S trenutkom prevzema vstopnice na blagajni kateregakoli Cineplexx centra po Sloveniji, prenehajo vse obveze organizatorja do prejemnika darila.

 

7. Druge določbe:

7.1. Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi akcije, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja vstopnice oziroma, ki bi izvirala iz koriščenja vstopnice. Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo vstopnic.

7.2. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove akcijo. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko spletnih strani: www.orbit.si in www.airwaves.si. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

7.3. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah in novostih akcije bo organizator udeležence obveščal na spletnih straneh www.orbit.si in www.airwaves.si.

7.4. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z akcijo oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

7.5. Udeležencem akcije sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@infuzija.si.

 

8. Reševanje pritožb:

8.1. Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z akcijo in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja organizator, ki skrbi tudi za izvedbo akcije in nadzira njen potek. Razlaga organizatorja je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

8.2. Morebitne spore, nastale iz naslova akcije, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 

9. Kje se nahajajo ta pravila:

9.1. Ta pravila pričnejo veljati z dnem javne objave. Objavljena oziroma dostopna so na spletnih straneh: www.orbit.si in www.airwaves.si.

 

Datum objave pravil: 19.10.2017

Organizator:

INFUZIJA d.o.o.

« Nazaj na seznam prispevkov